Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

PN-47/17/TM, Na dostawę produktu leczniczego Kobimetynibw trybie przetargu nieograniczonego

 

PN-47/17/TM

 


Na dostawę produktu leczniczego Kobimetynibw trybie przetargu nieograniczonego

poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

 

Termin składania ofert: 17.03.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


14-03-2017


› Informacja o poprawieniu omyłki pisatrskiej

 


17-03-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


22-03-2017


› Zawiadomienie o wyborze oferty

 


05-04-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia