Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

PN-40/17/TM, Na wykonanie usługi doradczej w zakresie wsparcia merytorycznego w opracowaniu „Programu Rewitalizacji Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie”

 

PN – 40/17/TM

 

 

Na wykonanie usługi doradczej w zakresie wsparcia merytorycznego w opracowaniu „Programu Rewitalizacji Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie”

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 13.03.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


10-03-2017


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert na dzień 16.03.2017 r.


13-03-2017


› Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


16-03-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


20-03-2017


› Informacja o unieważnieniu postępowania