Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.

Pn-10/17/JP, Na dostawę narzędzi i akcesoriów chirurgicznych

PN – 10/17/JP

 

 

Na dostawę narzędzi i akcesoriów chirurgicznych

w trybie przetargu nieograniczonego
poniżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 01.03.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


20-02-2017


› Załączniki w formie edytowalnej do SIWZ (ZIP, 95 KB)

 


24-02-2017


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert na dzień 07.03.2017 r.


03-03-2017


› Wyjaśnienia 1 do SIWZ

 


06-03-2017


› Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Informacja o zmianie terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert na dzień 09.03.2017 r.


09-03-2017


› Informacja z otwarcia ofert

 


27-04-2017


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


19-05-2017


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów: 1, 2 i 3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 5

 


24-05-2017


› Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów: 6, 7 i 8

 


16-08-2017


› Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia