Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Get Adobe Flash player

Szukaj

Logowanie

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

PN-11/17/MS, Kompleksowa obsługa serwisowa systemu informatycznego CliniNET i NetRaad w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

PN – 11/17/MS

 

 

Kompleksowa obsługa serwisowa systemu informatycznego CliniNET i NetRaad w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

w trybie przetargu nieograniczonego
powyżej 209 tys. € (art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 27.03.2017 r.


› Ogłoszenie o zamówieniu

› SIWZ

› Załączniki do SIWZ

 


01-03-20117


› Informacja o wpłynięciu odwołania
› Treść odwołania

 


03-03-20117


› Informacja o przystąpieniu do postępowania odwoławczego
› Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego

 


20-03-2017


› Modyfikacja SIWZ

› Załączniki do modyfikacji SIWZ

 


24-03-2017


› Modyfikacja 2 SIWZ

› Nieopublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

› Strona potwierdzenia wysłania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert na dzień 10.04.2017 r.


27-03-2017


› Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - MODYFIKACJA

 


28-03-2017


› Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

› Informacja o wpłynięciu odwołania

› Treść odwołania